cStore + Akeneo® PIM

Integracja cStore z Akeneo® PIM

Integracja systemu cStore z rozwiązaniem Akeneo® PIM to proces łączenia różnych elementów lub aplikacji w jedną spójną całość, które są w stanie współpracować ze sobą.

Zapoznaj się z zakresem integracji.

Zapytaj nas o wszystko, chętnie odpowiemy!