Standardowy zakres integracji

planowanie projektu w tym ustalenie składu zespołu realizującego
określanie harmonogramu wdrożenia
szacowanie kosztu dostarczenia rozwiązania
ewentualne wykonanie analizy ryzyka
określenie wymagań sprzętowych
indywidualna umowa wdrożeniowa
dokładny zakres integracji ustalany podczas analizy przedwdrożeniowej
dokumentacja powykonawcza do systemu integracji
bieżąca dokumentacja przebiegu prac wdrożeniowych
możliwość przygotowania opisanych procesów BPM
ewentualna migracja danych z poprzednich systemów
wybór strategi wdrożenia systemu: całościowa, cząstkowa lub równoległa
uruchomienie produkcyjne systemu - rozpoczęcie pracy przez zamawiającego
działanie rozwiązania 24/7
indywidualne procesy w BPML (diagramy wdrożenia UML)
ewentualne doradztwo w obszarze księgowości i rachunkowości
szkolenia z działania systemu
indywidualne wdrożenie u klienta
zatwierdzenie systemu w trybie produkcyjnym
dedykowany support
kontakt dedykowanego opiekuna
support przez e-mail
support przez telefon
czas odpowiedzi (SLA) zgodny z umową
możliwość wprowadzania indywidualnych modyfikacji przez zespół Orbis Software Polska
roadmap rozbudowy rozwiązania ustalany indywidualnie
changelog czyli dziennik lub inna forma zapisu wszelkich zmian dokonywanych w projekcie
lokalna instalacja rozwiązania u klienta
wstępne szkolenia uczestników projektu i użytkowników kluczowych
parametryzacja systemu systemu
szkolenie użytkowników końcowych
testowanie funkcjonowania systemu
tworzenie instrukcji stanowiskowych związanych ze sposobem pracy w systemie na poszczególnych stanowiskach

Zapytaj nas o wszystko, chętnie odpowiemy!