CLIPPERON + RAKS

Integracja CLIPPERON z RAKS

Integracja systemu CLIPPERON z rozwiązaniem RAKS to proces łączenia różnych elementów lub aplikacji w jedną spójną całość, które są w stanie współpracować ze sobą.

Zapoznaj się z zakresem integracji.

Zapytaj nas o wszystko, chętnie odpowiemy!